Kayan


KAYAN TANG, ZAKELIJK LEIDER

Al ruim 20 jaar werkzaam in de cultuursector voornamelijk als productieleider bij o.a. ISH, Holland Festival, Stichting Julius Leeft, DutchCulture en sinds 2017 verbonden met Shailesh Bahoran. ‘Het werken met Shailesh verbreed mijn horizon en verlegt mijn grenzen. Het is heel inspirerend om met hem te werken’.

Verder werkt Kayan als zelfstandige als productieleider & projectmanager.

Nevenfuncties: begeleiden en adviseren van talenten op het gebied van productie en zakelijk

kayan@ircompany.nl